top of page

W-750-AST-E מפריד שומנים ביג דיפר

מפריד שומנים אוטומטי לספיקה מקסימלית של 4.73 ליטר לשניה עם "העוזר האוטומטי" שמנקה את המפריד עבורך

מפריד שומנים BIG DIPPER

W-750-AST-E מפריד שומנים ביג דיפר

פרטי התקשרות עם היבואן:

מידע נוסף על המוצר:

1168.4 מ"מ

אורך : 

616.9 מ"מ

48.9 ק"ג

רוחב :

משקל :

190px-מכון_התקנים_הישראלי.png
  • Whatsapp

655.2 מ"מ

גובה :

מ"מ 1003.2

גובה התקנה :

bottom of page