top of page

W-250-AST-E מפריד שומנים ביג דיפר

מפריד שומנים אוטומטי לספיקה מקסימלית של 1.58 ליטר לשניה עם "העוזר האוטומטי" שמנקה את המפריד עבורך

מפריד שומנים BIG DIPPER

W-250-AST-E מפריד שומנים ביג דיפר

פרטי התקשרות עם היבואן:

מידע נוסף על המוצר:

723.9 מ"מ

אורך : 

616.1 מ"מ

21.7 ק"ג

רוחב :

משקל :

190px-מכון_התקנים_הישראלי.png
  • Whatsapp

478.3 מ"מ

גובה :

761.9 מ"מ

גובה התקנה :

bottom of page