top of page

GC10 מיכל איסוף מפריד שומנים ביג דיפר

מיכל איסוף פלסטי שקוף למפריד שומנים אוטומטי

מפריד שומנים BIG DIPPER

GC10 מיכל איסוף מפריד שומנים ביג דיפר

פרטי התקשרות עם היבואן:

מידע נוסף על המוצר:

-

אורך : 

-

-

מפרט טכני בשפה בעברית

רוחב :

משקל :

190px-מכון_התקנים_הישראלי.png
  • Whatsapp
מפרט טכני בשפה האנגלית

-

גובה :

-

גובה התקנה :

bottom of page