top of page

מדיניות משלוחים והחזרות

מדיניות משלוחים והחזרות:

המוצרים שנרכשו מאיתנו יימסרו באמצעות נציגנו או באמצעות שליח מטעמנו.

לא ניתן לשלוח את מוצרינו לתיבת דואר.

להזמנות יתווספו דמי משלוח, בהתאם לסוג המשלוח שנבחרה

הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 13:00 יטופלו ביום המחרת.

ימי המשלוח הם ימי עסקים (ראשון-חמישי) בלבד ואינם כוללים סופי שבוע וחגים. יום האיסוף אינו כלול

חברתנו לא תישא באחריות לכל הפרעה בשירות עקב סיבות שאינן בשליטתה: לרבות, אך לא רק: חוסר זמינות או סירוב של אדם לקבל את המשלוח, מעשי אלוהים, אסונות טבע, סיכוני מלחמה, של טרור, פעולות של רשויות ציבוריות הפועלות בסמכות ממשית או לכאורה, מעשים או מחדלים של מכס או רשויות דומות, סמכות חוק, מידע לא מספק שנמסר על ידי לקוח, חבילות חומרים מסוכנים שהוצעו באופן לא תקין להובלה, יישום תקנות האבטחה המוטלות על ידי ממשלה או חלה אחרת על המשלוח, מהומות, החזקה של סוכנות ממשלתית, שביתות או סכסוכי עבודה אחרים, תסיסה אזרחית, שיבושים מכל סוג ברשתות תחבורה אווירית או יבשתית לאומית או מקומית, שיבוש או כשל במערכות תקשורת ומידע ותנאי מזג אוויר קשים.

תביעות אחריות:

מיד לאחר גילוי פגם כלשהו ניתן להגיש תלונה לחברה. כל תלונה חייבת להיעשות בכתב לחברה. יש לצרף לתלונה את הוכחת הרכישה – חשבונית, מספר סידורי של המוצר. החברה תבדוק אם הרכיב פגום ואם מתקיימים תנאי האחריות. התחייבות הבלעדית של החברה במסגרת התחייבות זו היא תיקון או החלפת הרכיב הפגום, לפי בחירתה של החברה. באם תנאי האחריות אינם מתקיימים אזי החזרת הרכיב תהיה על חשבון הלקוח.

החזרת סחורה:

על מנת לקבוע זכאות להחזרת המוצר חייב הלקוח לקבל אישור מהחברה מראש,

החזרת סחורה תותר בהתבסס על סיבת ההחזרה והתנאים שלהלן:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל חזרה רק מוצרים באריזה המקורית, שלא הותקנו, במצב מתאים למכירה חוזרת עד 30 יום לאחר הקניה.

זיכוי יונפק בהתאם לערך החשבונית בעת הרכישה..

הסיבות הקבילות להחזרה:

א. שגיאת החברה בהזמנת הפריט

ב. כשל באיכות המוצר

bottom of page