חישוב גודל המפריד המתאים

כדי לחשב את גודל המפריד שמתאים, אנחנו זקוקים לנתונים הבאים:

מידות כיורים

מספר הכיורים ומידות כל אחד מהם: אורך, רוחב ועומק

מכונת ניקוי כלים גדולה

מספר מכונות הכלים

וספיקת כל אחת מהן

מפריד שומנים אוטומטי

באיזה סוג מפריד שומנים אוטומטי אתה מעוניין, עם "עוזר" או "רגיל"

את כל המידע ניתן לשלוח דרך טופס יצירת קשר