top of page

חישוב גודל המפריד המתאים

כדי לחשב את גודל המפריד שמתאים, אנחנו זקוקים לנתונים הבאים:

מידות כיורים

מספר הכיורים ומידות כל אחד מהם: אורך, רוחב ועומק

מכונת ניקוי כלים גדולה

מספר מכונות הכלים

וספיקת כל אחת מהן

מפריד שומנים אוטומטי

באיזה סוג מפריד שומנים אוטומטי אתה מעוניין, עם "עוזר" או "רגיל"

את כל המידע ניתן לשלוח דרך טופס יצירת קשר 

bottom of page